Steun Ons

De levens van honderdduizenden Afghaanse vrouwen en kinderen zijn door tientallen jaren van oorlog volledig verwoest. Stichting Momentum wil deze vrouwen de kans geven om op eigen kracht een nieuwe toekomst op te bouwen. Steun de kleinschalige doch onmisbare projecten van Stichting Momentum door middel van een gulle gift.

Stichting Momentum
Rabobank Groningen

KvK 52630730
Fiscaal nummer 8505 28 252

Stichting Momentum heeft de ANBI-status

Dit betekent dat de Belastingdienst de Stichting erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan ons wil schenken, is het wellicht belangrijk om te weten dat Stichting Momentum als ANBI is vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.

Daarnaast mag u, onder voorwaarden, schenkingen aftrekken in uw aangifte inkomenstenbelasting of vennootschapsbelasting. Meer informatie over de ANBI-status vindt u op de website van de belastingdienst.