Ook tweede project een groot succes

18 juli 2012

Naar aanleiding van het eerste project zijn we in gesprek gegaan met lokale leveranciers (markt en groothandelaren) met als belangrijkste doel kostenverlaging, zodat wij met het huidige budget meer vrouwen kunnen helpen. Dit waren zeer positieve gesprekken waarbij de leveranciers aangaven graag hun steentje bij te willen dragen en de benodigde materialen voor dit project en de komende projecten met extra korting te willen leveren. Dit betekende een aanzienlijke verlaging van de kosten en daarmee is het eerste succes behaald!

In samenwerking met de lokale overheid werd gezocht naar de weduwevrouwen die het meest hulpbehoevend zijn. Na de inventarisatie en de intake gesprekken werden er 15 vrouwen geselecteerd om aan het tweede project deel te nemen en kon de cursus officieel van start gaan op 6 April 2012.  Naast het leren lezen, schrijven en rekenen werd er ditmaal ook aandacht besteed aan de basis van het boekhouden.

In de eerdere evaluatiegesprekken kwam naar voren gekomen dat we met de cursisten ook iets kunnen betekenen voor de overige arme mensen en hulpbehoevenden in Kabul en omstreken. Alle kleding die gedurende de cursus door de vrouwen werd gemaakt werd als onderdeel van de training netjes ingepakt en gratis uitgedeeld aan de arme kinderen en vrouwen in de omgeving. Dit gaf de vrouwen zelf een enorme motivatie om nog beter hun best te doen en steeds kwalitatief betere kleding te gaan maken. De docenten waren zeer tevreden over de voortgang en motivatie van de cursisten.  

Habib Kazemi was namens de Stichting aanwezig om de diploma’s aan de deelnemende vrouwen uit te reiken. Voor Habib was het wederom erg bijzonder om met eigen ogen te zien wat dit project heeft betekend voor deze vrouwen en alle andere betrokkenen die dankzij dit project werk en inkomen hebben gevonden.

Na de ceremonie hebben gesprekken plaatsgevonden tussen Habib Kazemi en alle deelnemende vrouwen. Er werd  geluisterd naar hun persoonlijke verhaal, hun plannen voor de toekomst en de opgedane kennis tijdens de cursus. Als Stichting hebben we de vrouwen nogmaals op het hart gedrukt dat ze ook van nazorg kunnen genieten totdat ze helemaal zelfstandig kunnen werken. Aan het einde kregen cursisten wederom voldoende materialen mee om per direct aan een eigen naaiatelier te beginnen.