(Voorlopig) einde activiteiten Stichting Momentum

15 juni 2015

Zoals u in het artikel waar het mee begon kunt lezen is Stichting Momentum opgericht naar aanleiding van de reddingsactie van de Momentum Scan waarbij op 16 januari 2011 door heldhaftig optreden van de bemanning 226 Afghaanse vluchtelingen van de verdrinkingsdood zijn gered.

Nadat de overlevenden in Korfoe-stad aan de Griekse overheid werden overgedragen, bleek al vrij snel dat zij door de Griekse overheid aan hun lot werden overgelaten. Daartoe heeft de Stichting de vluchtelingen langere tijd ondersteund door middel van het verzorgen van tijdelijk onderkomen, voedsel en noodzakelijke medische hulp. Nadat de groep vluchtelingen steeds kleiner werd omdat ook zij constateerden dat er in Griekenland geen toekomst voor hen lag, is de doelstelling van de Stichting deels verlegd naar het bieden van hulp in het land van oorsprong, Afghanistan.

Gedurende een periode van 4 maanden werden circa 15 weduwe vrouwen opgeleid tot kleermaakster waamee de kansen aanzienlijk worden vergroot om in de toekomst in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Stichting Momentum is er trots op dat wij meerdere van deze projecten succesvol hebben kunnen afronden. Deze projecten waren mogelijk door samenwerking met een locale partner in Kabul. Toen deze partner haar werkzaamheden door omstandigheden moest beeindigen is de Stichting op zoek gegaan naar een nieuwe partner.

Ondanks vele langdurige gesprekken met mogelijke partners heeft onze zoektocht helaas niet naar een goed alternatief geleid. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om de Stichting volledig vanuit Nederland aan te sturen, maar gezien de enorme afstand en de grote culturele verschillen is het runnen van een project zonder een lokale betrouwbare partner geen optie. We hebben daarom helaas geen andere keuze dan de activiteiten van de Stichting (voorlopig) te beeindigen.

Hoewel deze beslissing ons zeer aan het hart gaat, zijn wij als Stichting Momentum bijzonder trots op wat wij als Stichting samen met onze donateurs de afgelopen jaren hebben bereikt.

Wat gebeurt er met het banktegoed van Stichting Momentum?
We hebben ervoor gekozen om deze zomer nog eenmaal naar Kabul af te reizen om ter plekke het saldo van circa €7,000 zo efficient mogelijk te besteden en daarmee zeker te zijn dat het gehele saldo ten goede komt aan de meest hulpbehoevende groepen;

  • leveren van voedsel- en kledinghulp aan weduwe vrouwen en kinderen
  • leveren van voedsel- en kledinghulp aan opvangtehuizen voor weduwe vrouwen en kinderen
  • leveren van voedsel- en kledinghulp aan weeshuizen
  • leveren van boeken, schriften en schrijfgerei aan scholen

De Stichting zal enkel voor 1 van de bestuursleden die de taal spreekt, de vlucht naar Kabul vergoeden. De overige verblijfskosten zullen door het bestuur uit eigen zak worden betaald. Dit om ervoor te zorgen dat de ontvangen donaties maximaal ingezet kunnen worden en zoveel mogelijk vrouwen en kinderen geholpen kunnen worden.

Wij zijn voornemens om in juli van dit jaar naar Afghanistan af te reizen, uiteraard zullen wij een uitgebreid verslag inclusief fotorapportage op de website plaatsen.

Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor uw betrokkenheid en uw donaties gedurende de afgelopen jaren.
 

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur Stichting Momentum

Kapitein M.E. Remeeus
Kees Koolhof